Bedrijfsuitje 7 Missions
Home       Ontvangers       Coördinaten       Navigeren       Routes/Tracks       Kaarten       Basecamp      
Cursus GPS       Boekje Alles over GPS       Routes DHZ-cursus       Shop       Geocaching       Links      


GPS
Global Positioning System


GPS is een afkorting van Global Positioning System. Die naam zegt precies wat GPS is, namelijk een systeem dat over de hele aarde gebruikt kan worden om te bepalen waar je bent. Het GPS systeem is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten onder de naam NAVSTAR GPS. De eerste satelliet is in 1978 gelanceerd. In 1995 waren er 24 satellieten actief en was het systeem volledig operationeel. Vanaf 1995 zijn er nog steeds satellieten de ruimte ingestuurd om uitgevallen exemplaren te vervangen en het systeem uit te breiden tot nu 32 actieve GPS-satellieten.


Alles over GPS - Satellieten

Satellieten, ontvangers en grondstations.


Satellieten, ontvangers en grondstations
Het GPS-systeem bestaat uit drie onderdelen: satellieten, ontvangers en grondstations. De satellieten zijn het hart van het systeem. Er zijn momenteel 32 GPS-satellieten actief. Ze draaien in 6 banen rond de aarde op ongeveer 20.000 km hoogte. De snelheid van die satellieten is zo groot (ongeveer 11.000 km/uur) dat ze elke 12 uur één keer rond de aarde gaan. Continu sturen ze signalen naar de aarde. Die signalen kunnen worden opgevangen door GPS-ontvangers, die ze gebruiken om je positie op aarde te bepalen. De grondstations controleren en corrigeren de werking van de satellieten.


Alles over GPS - satellieten
Een Galileo-satelliet.


Glonass en Galileo
GPS is niet het enige sateliet-navigatiesysteem. Rusland heeft een systeem met de naam Glonass. Ook Europa is bezig met een satellietnavigatiesysteem. Dat systeem heet Galileo. In 2024 was het Galileo-netwerk zo goed als volledig operationeel, met 24 functionerende satellieten. Uiteindelijk moeten dit er 30 worden.Hoe werkt GPS (1)
Het signaal dat een GPS-satelliet verstuurt, bevat informatie zoals het nummer van de satelliet, de locatie van de satelliet in de ruimte en de datum en tijd dat het signaal is verstuurd. Een GPS-ontvanger weet dus wanneer het signaal werd verzonden. De ontvanger weet bovendien wanneer het signaal is ontvangen omdat er een interne klok in de GPS zit. Ook weet de GPS hoe snel het signaal door de ruimte ging (299.792 km/s). Met al die gegevens kan de GPS bepalen wat de afstand is tot de satelliet.


Alles over GPS - satellieten

GPS-satellieten in 6 banen.


Hoe werkt GPS (2)
De GPS-ontvanger combineert de afstand tot de satelliet met de informatie over de plaats van de satelliet. Hierdoor komt de GPS tot een aantal opties waar je je in de ruimte kunt bevinden. Die mogelijke plekken vormen als het ware een bol rond de satelliet. Als je ook een signaal van een tweede satelliet ontvangt, bevind je je op het snijpunt van twee bollen (dat is een cirkel).

Alles over GPS - satellieten

Als je de signalen van twee satellieten ontvangt, bevind je je ergens op een denkbeeldige cirkel.


Als je de signalen van drie satellieten ontvangt, houd je nog maar twee punten over die alle drie de bollen gemeen hebben. Eén van die punten ligt meestal niet op de aarde en dus weet je je positie. Het signaal van een vierde satelliet maakt je locatie definitief en wordt gebruikt om de plaatsbepaling nauwkeuriger te maken. Die nauwkeurigheid is in het open veld ongeveer 3 meter.

Navigeren
Omdat een GPS-ontvanger weet waar je bent, kan hij ook de richting aangeven naar een opgegeven bestemming. Een GPS (een GPS-ontvanger wordt ook vaak GPS of GPSr genoemd) vervangt daarmee kaart en kompas. En dat is goed nieuws voor iedereen die daar niet zo handig mee is, want navigeren met een GPS is erg eenvoudig. De satellietsignalen zijn bovendien gratis en voor iedereen toegankelijk.

Alles over GPS
Nog meer over GPS vind je in ons boekje Alles over GPS. In het boekje Alles over GPS wordt op een zeer toegankelijke manier uitgelegd wat GPS is en hoe je er mee kunt wandelen en fietsen. We gaan in op het gebruik van coördinaten, waypoints, routes, kaarten, BaseCamp, POI's etc. Het boekje bevat ook onze veelgeroemde Doe-Het-Zelf-cursus. Aan de hand van duidelijke praktijkoefeningen kan iedereen met een GPS leren omgaan. Alles over GPS is het ideale boekje voor de beginnende GPS-er! Met een GPS en het boekje Alles over GPS wordt wandelen en fietsen nog leuker!

Klik hier voor meer informatie.Alles over GPS - Wandelen met een GPS.


DGPS en WAAS/Egnos
Er bestaan allerlei technieken die de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling kunnen verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van correctiesignalen van grondstations (DGPS). WAAS in Amerika en EGNOS in Europa zijn voorbeelden van DGPS. Waas/Egnos zit ingebouwd in de tegenwoordige GPS-en, maar voegt in de praktijk niet veel toe, omdat de signalen van de WAAS/EGNOS-satellieten niet goed kunnen worden ontvangen.


Contact

Jaap en Tineke
tel.: 06-3020-3090
e-mail: info@raffen.nlJaTi op Twitter JaTi op Twitter
 

  Alles over GPS     
    e-mail: info@raffen.nl - telefoon: 06-3020-3090<!--Begin RAFFEN webdesign pagina voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Alles over GPS</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Je bent op de site Alles over GPS. Met deze site willen we je graag enthousiast maken voor het wandelen en fietsen met een GPS. De site bevat alle informatie die je nodig hebt om zelf op pad te kunnen gaan met een GPS. Daarnaast besteden we aandacht aan de achtergronden en de techniek. We denken namelijk dat als je een beetje weet hoe een en ander werkt, je ook beter met je GPS kunt omgaan. De informatie van deze site komt uit het boekje Alles over GPS in 20 pagina's. De dikte van dat boekje geeft aan dat we niet uitputtend ingaan op alle details. Het is niet de bedoeling dat je dagen bezig bent met het bestuderen van de materie. Het is de bedoeling dat je gaat wandelen of fietsen met je GPS. <p> Trefwoorden: GPS geocaching GPS ontvangers wandelen fietsen routes tracks waypoints coordinaten kaartdatum positieformaat GPS